Einsteinove teórie a západná spoločnosť

10. apríla 2023, zdrdol, Nezaradené Spoločnosť Veda

Západný svetonázor, ktorý si bezhlavo osvojuje aj slovenská spoločnosť, či už niektorí aktívne alebo mnohí pasívne (Problémy dnešnej doby, bod 6), visí na tzv. „modernej vede“, menovite na Darwinovej evolučnej teórii – DET (Darwin) a Einsteinových teóriách (Špeciálna teória relativity – ŠTR a Všeobecná teória relativity – VTR; Einstein). Všetky tri tieto teórie sú nevedecké, ako také aj vyvrátené, avšak náhrada za ne nie je, a preto vládnuce, nazvime ich mierne „anglosaské“, kruhy ich neúprosne naďalej presadzujú v akadémii, v médiách, v politike atď. Žiaľ ani študenti nie sú o tomto informovaní. Dnes k tomu krátko čosi napíšem. Viac sa môžete dočítať v knižke Genesis of the Western Worldview, kapitola IV. „Modern science“. (Kto má Kindle aplikáciu a vie po anglicky, tak si ju môže prečítať zadarmo.)

**************

V dôsledku sna mladý, skromný Albert Einstein náhle dostal geniálny nápad, sadol si za stôl a vytvoril ďalekosiahlu Špeciálnu teóriu relativity. Tento popis je však jednoducho historka šírená akademickou obcou a médiami. Einstein svojimi teóriami v skutočnosti reagoval na reťazec špecifických experimentov uskutočnených v 19. storočí, ktoré sa stali problematickými pre materialistické kruhy. Takže možno prvou a najdôležitejšou otázkou týkajúcou sa Einsteinovho odkazu by mala byť tá, ktorá je starostlivo obchádzaná: prečo vlastne boli vynájdené Einsteinove teórie?

Treba poznamenať, že v druhej polovici 19. storočia stále chýbali experimentálne svedectvá v prospech heliocentrizmu (a v 21. storočí vlastne stále ešte chýbajú). V roku 1887 spôsobil paniku vo vedeckej komunite Michelsonov-Morleyho (MM) experiment, keď ani veľmi sofistikované zariadenie nedokázalo odhaliť obiehanie Zeme okolo Slnka (pozri „Genesis of the Western Worldview, dodatok 5“). Táto udalosť znamenala bod, v ktorom vedci vyčerpali empirické experimenty určené na preukázanie heliocentrizmu našej slnečnej sústavy a obrátili sa ku viacerým špekuláciám, z ktorých sa za pomoci akadémie a médií presadili tie Einsteinove, ŠTR a VTR.

Nebudem tu rozoberať detaily týchto teórií, spomeniem len zopár z mnohých problémov s nimi:

  1. V ŠTR rýchlosť svetla a každého objektu vo vesmíre je maximálne 300 tisíc km/s (čo poznáte zo školy), avšak vo VTR tento limit nie je (o tom ste už v škole zrejme nepočuli). V súčasnej „vede“ sa tieto teórie používajú podľa toho, ako sa ktorá práve hodí. Napríklad na „vysvetlenie“ MM experimentu sa používa ŠTR, ale na „Big Bang“ a terajšie „rozpínanie vesmíru“ sa aplikuje VTR.
  2. Inerciálny referenčný rámec, o ktorý sa opiera ŠTR nikde vo vesmíre neexistuje, lebo gravitačné a inerciálne sily (odstredivé, coriolis, euler) sú prítomné všade.
  3. Aká je okamžitá rýchlosť svetla vo vesmíre, to sa nevie a presne sa nedá zmerať ani len na Zemi. Napriek tomu sa to číslo používa na určovanie vzdialeností hviezd, veľkosti vesmíru, veku vesmíru atď.

Mohol by som pokračovať v problémoch s týmito teóriami, ale snáď to stačí.

Einsteinove „teórie“ sú druhou z protéz (spolu s Darwinovou), na ktorých sa tacká západná civilizácia už vyše 100 rokov. (Problémy dnešnej doby).